Spring naar hoofd-inhoud

Basismonitoring wadden – voor beleid, beheer en onderzoek

Weten wat in het waddengebied gebeurt, is een eerste vereiste voor goed bestuur en beheer en voor het duurzaam gebruik van het gebied.

De wadden zijn nooit in rust. De bodem, het water, de ligging van eilanden en platen, de soorten en hoeveelheden vogels, vissen en al het andere dat in nhet waddengebied leeft, veranderen voortdurend. De aard van die veranderingen willen we kennen en ook hun oorzaken. Gaat het de goede kant uit? Dan kunnen we de waddennatuur rustig haar gang laten gaan. Een verandering die bedreigend is voor het gebied, de natuur of de bewoners en gebruikers, willen we ombuigen in een goede richting. 

Het is daarom van belang dat bestuurders, beheerders en gebruikers van de wadden allen over dezelfde betrouwbare informatie kunnen beschikken. De basismonitoring zorgt daarvoor.

Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief basismonitoring wadden is een snel groeiende gegevens- en informatiebron over alles wat belangrijk is voor het beleid, beheer en gebruik van het waddengebied. Het Kernteam dat aan de basismonitoring werkt, geeft nog meer publicaties uit. Wilt u op de hoogte blijven van de feiten en de cijfers over het waddengebied, meld u dan nu aan.

Nieuwsbrief Basismonitoring Wadden