Spring naar hoofd-inhoud

Bij deze infographic

Zeer weinig zeesterren in 1996 en tegelijkertijd een record van 95 miljoen kilo mosselen in hetzelfde jaar bij de Afsluitdijk. Veel zeesterren in 2010 en 2011 ging samen met weinig mosselen. Een afname van het aantal zeesterren in 2015 viel samen met stijging van de mosselpopulatie tot 20 miljoen kilo.

Zeester grootste predator mosselbanken?

Zeester mogelijk grootste predator van mosselbanken

Zeesterren zijn niet echt aaibare dieren, maar niemand ziet in de passief op het strand liggende stervorm een van de grootste belagers van mosselbanken. In zijn element op de zeebodem is de zeester voortdurend bezig met het opentrekken en opeten van mosselen. Volgens sommige wetenschappers is een beetje zoet bij het zoute water voldoende om mosselen voor deze predator te behoeden. Martin Baptist (WUR) en Norbert Dankers ontlenen dat vermoeden aan een vergelijking van monitoringresultaten.

Meetgegevens kunnen soms ontwikkelingen laten zien die opnieuw vragen oproepen. Om die te kunnen beantwoorden is dan nieuw onderzoek nodig. Een mooi voorbeeld zien we bij de oogst van mosselzaad in de Waddenzee. In 2011 en 2012 is in de Waddenzee bij de Afsluitdijk vrijwel geen mosselzaad aangetroffen, in 2015 maar liefst 20 miljoen kilo. We willen graag weten hoe dat komt, maar in welke richting moeten we zoeken?

De wetenschappers Norbert Dankers en Martin Baptist plaatsten verschillende ontwikkelingen eens op een rijtje en zagen toen een mogelijk verband tussen mosselen, zeesterren en de zoutconcentratie in het zeewater bij de Afsluitdijk.
‘Zeesterren eten mosselen. In het natte voorjaar van 2015 hebben de sluizen van de Afsluitdijk veel zoet water in de Waddenzee gespuid. Het aantal zeesterren is daardoor in dat jaar sterk gedaald, zodat mosselen minder werden bedreigd. Dat zou de mosselpiek in dat jaar kunnen verklaren.’

Een interessante veronderstelling, maar of hij klopt en of het dan de enige of de belangrijkste invloed is, kunnen we pas te weten komen na uitvoerig nieuw onderzoek.

Bron en meer informatie op de website van Programma Rijke Waddenzee