Goed om te weten

Omdat het wad ons lief is, willen we weten hoe het gaat met de vogels, vissen, zeehonden, waterkwaliteit en het open, onbezoedelde landschap

Wadden in beeld
Dag in dag uit zijn honderden mensen bezig met het verzamelen en verwerken van gegevens over het waddengebied. Feiten en cijfers over de bodem, het water, de zeestromen en de zandbewegingen zeggen iets over de wadden als veilig woon-, werk- en recreatiegebied voor mensen en als leefgebied voor planten en dieren. In het waddengebied hangt alles met alles samen. Veranderingen in bijvoorbeeld de waterkwaliteit, het klimaat, de rust, de ligging van platen en geulen, kunnen allemaal invloed hebben op delen van het voedselweb. En elke verandering in dat web kan vervolgens doorwerken in dat hele web. Elk jaar verzamelt de basismonitoring de belangrijkste ontwikkelingen in het rapport Wadden in beeld.