Klimaatveranderingen zal waddengebied veranderen

Klimaatverandering versnelt naar verwachting de zeespiegelstijging. De toename van de gemiddelde temperatuur heeft echter ook een groot aantal directe effecten op het waddengebied.

Zo is uit de langjarige metingen van NIOZ gebleken dat de gemiddelde watertemperatuur in 25 jaar met 1,5 graad is gestegen. Ook de gemiddelde luchttemperatuur stijgt. Van gemiddeld 10.1 in 1990 naar een verwachtte temperatuur van 12,4 graden Celsius in 2050.

Deze temperatuurverandering heeft veel mogelijke bijkomende effecten: verstoring van de onderlinge relaties in het voedselweb (door het uit de pas lopen van aanwas en predatie), invloed op de vegetatie van de eilanden door enerzijds een langer groeiseizoen (wat leidt tot sterker ontwikkelde duinvegetatie en hogere duinen) en anderzijds het optreden van lange perioden van droogte (wat leidt tot vegetatiesterfte en verstuiving), de vestiging van exoten en toename van de recreatiedruk. Het is duidelijk dat het Waddengebied sterk kan veranderen door klimaatverandering. De vele kennisvragen op dit gebieden zullen doorwerken in de opzet van de basismonitoring.