Zeegras blijft aandacht opeisen

Groot zeegras is in de afgelopen decennia veel in het nieuws geweest. Rijkswaterstaat en natuurorganisaties hebben met inzet van vrijwilligers meerdere programma’s voor herstel en herintroductie uitgevoerd.

In 2015 zijn de herstelprojecten afgerond en geëvalueerd. Het relatieve succes van herstelpogingen is goed af te lezen aan de ervaringen op het Balgzand. Aanvankelijk groot succes bleek kortstondig te zijn en resulteerde in gering succes. De evaluatie heeft de discussie opgeworpen over de beste strategie: beschermen en handhaven wat er is, of daarnaast ook blijven herintroduceren.

In 2015 is bij Rottum een nieuw veld groot zeegras gevonden. Het is nog niet duidelijk waar het zaad vandaan komt. Minstens zo belangrijk is de vraag of deze spontane ontwikkeling een relatie heeft met het beheer. Het nieuwe veld ligt namelijk in een gebied waar vanaf de jaren ‘90 het rijk en natuurorganisaties een dynamische ontwikkeling handhaven en waar geen visserij is toegestaan. Het nieuwe zeegrasveld is inmiddels opgenomen in de zeegrasmonitoring.