Strategisch actieplan

De Basismonitoring wadden zal altijd een brandpunt zijn van verandering en vernieuwing. Maar de komende jaren staan vooral in het teken van de opbouw en inrichting van een betrouwbare monitoringpraktijk. De partners in de Samenwerkingsagenda Waddenzee presenteren begin 2017 een strategisch actieplan om dat project vóór 2019 te voltooien.

Doelen van het actieplan zijn:

1 Opstellen van de basismonitoring

- integrale monitoring is het ideaalbeeld
- werken met bouwstenen die al bestaan
- nauw contact met beheerders over hún vragen en voorstellen
- oriëntatie op opname van effectmonitoring in de basismonitoring  

2. Verkenningen en pilots

Uitwerken van ideeën voor aanvulling, verbetering en innovatie. Dat betreft inhoudelijk de monitoring van het voedselweb, recreatieve druk, vogel- en vissenpopulaties, primaire productie, bodemdieren en sediment, slibhuishouding en ‘lichtvervuiling’.  Van meer technische aard zijn de samenstelling van een digitale ecotopenkaart en uitbreiding van het gebruik van satellieten. 

3. Opzetten samenwerkingsovereenkomst voor borging van de basismonitoring

De overeenkomst regelt de organisatie van de samenwerking en het financieringsmodel voor de uitvoering van gezamenlijke besluiten.

4. Toegankelijk maken en publiceren van resultaten

- Streven naar één digitaal loket voor data en informatie, onder meer door samenwerking met het Informatiehuis Marien en integratie van de producten van het project Walter.

- Verzorgen van doelgroepgerichte publicaties om relevante informatie bij belanghebbenden ‘te bezorgen’.