Doelen: Waarom een basismonitoring?

De versterking van natuur en landschap in het Waddengebied vraagt om goed beheer. Daarvoor is een strategisch minimum aan betrouwbare gegevens en informatie nodig. De basismonitoring wordt opgezet om in deze behoefte te voorzien.

Deze algemene doelstelling is in de basismonitoring uitgewerkt in drie operationele doelen:

1. inzicht krijgen in de kwaliteit en het functioneren van de fysieke en ecologische waddensysteem.

2. overstappen van vergunninggerichte naar systeemgerichte monitoring, met als subdoel het vergroten van de effectiviteit en efficiency van de monitoringpraktijk. 

3. monitoringgegevens via één loket beschikbaar en goed toegankelijk maken voor beheerders, gebruikers, incidentele activiteiten, beleid en beleidsmonitoring en onderzoek.