Wat is basismonitoring?

Om te voldoen aan nationale wetgeving, Europese richtlijnen en andere overheidsregelingen wordt het waddengebied al jaren gemonitord door de verschillende beheerders. Door de gezamenlijke Basismonitoring Wadden kunnen zij efficiënter en effectiever meten. Zo verzamelen ze kennis voor een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee en daarmee het behoud van het unieke open waddenlandschap.

Doelen van basismonitoring

  1. Inzicht krijgen in de kwaliteit en het functioneren van de fysieke en ecologische waddensystemen.
  2. Overstappen naar systeemgerichte monitoring, zodat de effectiviteit en efficiëntie worden vergroot.
  3. Realiseren van één loket dat de monitoringgegevens goed toegankelijk maakt voor beheerders, gebruikers, monitoring en onderzoek.

 Meer over de ambities leest u hier.