Wat doen we?

De Basismonitoring Wadden houdt de toestand in het waddengebied in de gaten door onder ander de waterkwaliteit, zeespiegelstijging en bodemdaling te monitoren. Ook het broedsucces van de kluut en visdief wordt bijvoorbeeld onder de loep genomen. Voor de gezamenlijke basismonitoring van de Wadden is het essentieel dat overheden en beheerorganisaties al hun kennis en data met elkaar delen. Ook moeten ze vaststellen welke kennis nog ontbreekt en de informatie voor iedereen toegankelijk maken. Uiteraard streven ze naar een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid van de meetgegevens.

Het waddengebied wordt al jarenlang gemonitord, maar er ontbreekt nog samenhang in. Daarom spraken de beheerders van het waddengebied in 2015 af om een gezamenlijke Basismonitoring Wadden op te zetten.  

Basismonitoring Wadden heeft een Jaarplan voor de jaren 2018 en 2019. Hierin staat onder meer wat de samenwerkingspartners willen monitoren, wie daarvoor verantwoordelijk is en wat dat kost.

Kijk hier voor meer informatie over het jaarplan van Basismonitoring Wadden.