Wie zijn we?

De waddenprovincies, Rijksoverheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven werken samen aan een basismonitoring die inzicht moet geven in de ontwikkelingen in het waddengebied. Het waddengebied wordt al jarenlang gemonitord, maar er ontbreekt nog samenhang in. Daarom spraken de beheerders van het waddengebied in 2015 af om een gezamenlijke Basismonitoring Wadden op te zetten.

 

Samenwerkingsovereenkomst

De Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee (SWA) is een initiatief van de beheerders van de Waddenzee. Met deze agenda als leidraad werken de waddenprovincies, de Rijksoverheid, maatschappelijke organisaties en enkele bedrijven aan de gezamenlijke basismonitoring van de Wadden.

Kijk hier voor meer informatie over de samenwerkingsovereenkomst.