DATAHUIS

In het Datahuis komt alle beschikbare informatie over onderzoek in het Waddengebied samen!

  • De meetprogramma’s van de Basismonitoring vindt u onder het kopje "meten is weten"
  • Waddenviewer 
    In deze kaartviewer kunt u kiezen van welke categorieën u de gegevens wilt bekijken.
  • WaD (WalTER Dashboard)
    WaD maakt visualisaties van langetermijn monitoringsdata voor relevante indicatoren ter ondersteuning van een goed beheer van het Waddengebied.
  1. Zeespiegel en Bodemhoogte
  2. Verspreiding Gewone Zeehond
  3. Winter- en trekvogels Waddenzee