Datahuis

Het datahuis Wadden is de virtuele toegang tot de best beschikbare informatie over het Waddengebied. Het verzorgt de monitoringsagenda, het kaarten- en dataportaal en gaat fungeren als verzamelplaats van onderzoeken in het Waddengebied. 

De monitoringsagenda is een overzicht van lopende en geplande monitoringsactiviteiten in het Waddengebied in één kalenderjaar. Op een digitale kaart, ontsloten via het datahuis Wadden, wordt aangetoond waar en wanneer welke monitoringsactiviteiten worden verricht, in opdracht van of door partijen in de Basismonitoring. In eerste instantie omvat de monitoringskalender de monitoringsactiviteiten van Rijkswaterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zodra het praktisch uitvoerbaar worden de monitoringsactiviteiten van de andere partners weergegeven.

Doelen van het datahuis Wadden:

 • Scheppen van een overzicht waar en wanneer de monitoring op de Wadden wordt uitgevoerd.
 • Ontsluiten van de Waddenmonitoringsdata van het Rijk en van de Basismonitoring
 • Opzetten van een onderzoeksbibliotheek met betrekking tot de Wadden

Kaarten:

 • Waddenviewer 
  In deze kaartviewer kunt u kiezen van welke categorieën u de gegevens wilt bekijken.
 • WaD (WalTER Dashboard)
  WaD maakt visualisaties van langetermijn monitoringsdata voor relevante indicatoren ter ondersteuning van een goed beheer van het Waddengebied
 1. Zeespiegel en Bodemhoogte
 2. Verspreiding Gewone Zeehond
 3. Winter- en trekvogels Waddenzee

Opdrachtgever van het Datahuis Wadden

Opdrachtgever voor het Datahuis Wadden zijn Rijkswaterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Tresoar is partner van het Datahuis Wadden en richt zich in dat kader op het bieden van toegang tot waddeninformatie door gebruik te maken van (bestaande) digitale infrastructuren. De activiteiten van Tresoar ten behoeve van het Datahuis Wadden vinden onder meer plaats op het gebied van het verbinden van interne en externe collecties, digitalisering en het digitaal herbruikbaar maken van bibliotheek- en informatiebestanden, webarchivering en het ontsluiten van datasets.