Wat wordt waar gemeten?

Honderden mensen zijn dagelijks in de weer met het verzamelen van gegevens over de toestand van het waddengebied en alles wat er leeft en gebeurt. Al die gegevens worden opgeslagen en bewerkt voor wetenschappelijke doeleinden of voor rapportages aan overheden. Lange tijd waren meetgegevens bijna ontoegankelijk voor niet direct betrokkenen. Mede dankzij het internet komt daarin snel verandering. Met kaartbeelden bijvoorbeeld is goed zichtbaar te maken wat, waar wordt gemeten. En doordat monitoringprogramma’s steeds meer gebruik maken van satellieten en snelle verbindingen, zijn sommige gebeurtenissen ook real time te volgen.

Het onderstaand overzicht is een begin. Het streven is om vóór 2019 van álle monitoringactiviteiten een nagenoeg compleet beeld te kunnen geven.

 

Andere bronnen waar informatie beschikbaar is:

De Walterwaddenmonitor geeft actuele data over waterstanden, watertemperatuur, webcams, weerstations en zeehondenstrandingen. 

De site Waterinfo.rws geeft eveneens real time actuele informatie over een groot aantal parameters uit het landelijk meetnet. Een aantal daarvan is toegankelijk voor publiek. Meetpunten in het waddengebied geven informatie over: waterhoogte, windrichting en -kracht, golfhoogten, watertemperatuur en astronomisch getij.

WalTER- kaartenportaal is een onderdeel van de Walterwaddenmonitoring dat niet à la minute meetgegevens doorgeeft, maar wel kaartbeelden over vrijwel alles wat in het waddengebied wordt gemonitord. De kaarten zijn opgebouwd uit afzonderlijke lagen, zodat onderwerpen afzonderlijk zijn op te roepen of in combinatie met elkaar.