Op 17 en 18 mei vindt de 13e Trilaterale Waddenzee-conferentie plaats. Tijdens deze bijeenkomst in Leeuwarden blikken Nederland, Duitsland en Denemarken terug en vooruit op gezamenlijke afspraken over de Waddenzee. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is gastvrouw. Basismonitoring Wadden en WaLTER (Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research) hebben een stand op deze conferentie.

 

Nederland, Duitsland en Denemarken werken al 40 jaar samen aan de bescherming van de Waddenzee. Nederland is sinds 2014 voorzitter van het trilaterale overleg tussen de 3 landen. Op 18 mei loopt dit voorzitterschap af en draagt Nederland het stokje over aan Duitsland.

 

Verklaring van Leeuwarden

Op 18 mei tekenen de ministers de Verklaring van Leeuwarden. Hierin wordt teruggekeken op het Nederlands voorzitterschap en stilgestaan bij afspraken voor de komende 4 jaar. De belangrijke punten zijn afval in zee, CO2-neutraliteit en de verduurzaming van de verbindingen tussen het vasteland en eilanden.

 

Afspraken over afgelopen 4 jaar

In 2014 werden de afspraken gemaakt in het Deense Tønder. Deze gingen over bescherming van de Waddenzee, natuurbehoud en ecosysteembeheer. Ook besprak men te benutten kansen voor duurzame economische groei die voortvloeien uit het feit dat de Waddenzee Werelderfgoed is geworden. Ook duurzaam gebruik – visserij, vergroening van de havens – en klimaat – invloed van de zeespiegelstijging en temperatuursveranderingen op de biodiversiteit – kwamen aan bod.

 

Havencongres en Waddencongres

Op 17 mei vinden ook een trilaterale havenconferentie en een nationaal Waddencongres van het Waddenfonds plaats. Op dat laatste congres spreken onder meer Marjan Minnesma (Stichting Urgenda), Co Verdaas (voorzitter van de Wadden Sea Board) en Foppe de Haan (oud-voetbalcoach).

Daarnaast kun je er Waddenproducten proeven, is er een Waddenfilmfestival en kun je workshops en colleges volgen over vraagstukken rondom het waddengebied. Ook Basismonitoring Waddenzee en WaLTER – Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research – vertellen over het Datahuis. Dat is de virtuele toegang tot de best beschikbare informatie over het Waddengebied. Het verzorgt de monitoringsagenda, het kaarten- en dataportaal en fungeert als bibliotheek van onderzoeken met betrekking tot het Waddengebied.