Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee (SWA)

Het Werelderfgoed Waddenzee wordt beheerd door diverse beheerders. Zij hebben als gezamenlijke doelstelling het verbeteren van de natuur en duurzaam medegebruik in de Waddenzee. Om dit te bereiken moeten beheerders onderling beter, en als één beheerder, samenwerken. Dit gebeurde de voorbije vier jaar via de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee (SWA), als antwoord op een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer. Die concludeerde dat het goed ging met de natuurbescherming, maar met de ontwikkeling van de natuur in de Waddenzee nog niet. Eén van de actiepunten op de SWA was basismonitoring.

De SWA wordt momenteel geëvalueerd. Meer informatie erover, vind je hier.